Biljartservice Geert Popma

Toernooien

De Geert Popma Driebanden Friesland Cup loopt alweer ten einde

Het volgende toernooi zal plaats vinden in Garijp

van 1 t/m 3 april 2022

in de Iniabar

Het laatste toernooi is 22 t/m 24 april 2022 in Workum bij Noardeinde

Dan volgt op zondag 1 mei 2022 het Mastertoernooi

in B.C de Bargebeck te St. Nicolaasga